Hegnsloven

Hegnsloven. Er du i tvivl om regler og lovgivning? Til hjælp for opretholdelse af det gode naboskab har Din-Bolighandel lavet en infografik der forklarer diverse regler, kommer med gode råd og ideer omkring hegnsloven.
Guiden forklarer begeber som fælles hegn, eget hegn og indre hegn, alle termer som er vigtige at forstå. Guiden indeholder også forklaring på hvad der i praktisk udgør et hegn – og i hvilke situationer at hegnsloven ikke gældende, hvor det f.eks. er naborettens regler der gælder.
Guiden svarer også på hvad proceduren er for opsætning af nyt hegn på din matrikel.
Hvis man ikke kan blive enige kan udvejen være at få lavet et hegnssyn. Et hegnssyn laves af din lokale kommune og koster i 2020 kr. 1.897. Hegnssynet afgør typisk hvem der skal betale synet og vil komme med et forslag til forlig. Hvis man ikke kan blive enige vil hegnssynet komme med en afgørelse som man skal følge.

Hvis man ikke er enig i afgørelsen kan man bringe sagen for retten – dette skal dog gøres inden for 4 uger fra afgørelsen fra hegnssynet. Det kan selvf. blive en dyr affære at føre en retssag og vil nok ikke fremme det gode naboskab.
Bemærk der gælder særlige regler hvis du bor i Københavns kommune.

Ord der starter med H

Scroll to Top