Handel uden ejendomsmægler

Handel uden ejendomsmægler. Såfremt man som køber og sælger selv har fundet hinanden – evt. via en selvsalgsside – og selv har aftalt handlens vilkår, vil der være tale om en handel udenom ejendomsmægler. Købsaftalen udformes sædvanligvis i dette tilfælde ikke på én af Dansk Ejendomsmæglerforening udarbejdet standardformular.

Mere kompleks rådgivning ved handel udenom ejendomsmægler

Dette stiller større krav til købers rådgiver, idet der således ikke foreligger en sikkerhed for at køber præsenteres for alle bilag til handlen. Dette ville modsat være tilfældet såfremt købsaftalen var udarbejdet af et medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, der er underlagt visse undersøgelseskrav om ejendommen. Din-Bolighandel har et tillæg for rådgivning uden mægler som kan ses på vores prisliste.

Skøde ved private handler og familiehandler

I visse særlige situationer ved handler uden mægler udarbejdes der nødvendigvis ikke købsaftale. Særligt familiehandler. Her vil der kun blive udarbejde skøde eller skøde og refusionsopgørelse. Når der kun udarbejdes et skøde så er det alene købesum, overtagelsesdato der reguleres i dette. Der er mulighed for at indsætte ekstra vilkår i ét tekstfelt. Hvis Din-Bolighandel skal indsætte ekstra vilkår skal teksten sendes til os som kan kopieres direkte ind, da vi ikke rådgiver ved skøde ekspeditioner. Vi vurderer ikke teksten som bliver leveret til os.

 

 

Ord der starter med H

Scroll to Top