Udlændinges køb af fast ejendom

Udlændinges køb af fast ejendom. Hvis man ikke har eller har haft fast bopæl i Danmark i minimum 5 år skal man indhente en tilladelse fra justitsministeriet for at kunne købe fast ejendom i Danmark.

Undtagelser til hovedreglen

Der gælder dog enkelte undtagelser såfremt man er nordisk statsborger eller statsborger i et land som er medlem af EU eller EØS. Her vil man ikke være nødsaget til at indhente tilladelse til erhvervelsen ved Justitsministeriet. Dog skal man opfylde en række øvrige kriterier. Herunder eksempelvis at ejendommen skal tjene til helårsbeboelse. At man er lønmodtager i Danmark eller har EU-opholdstilladelse, EU/EØS-opholdsbevis.

Hvor finder jeg mere om reglerne?

Alle reglerne kan findes hos Civilstyrelsen som også er dem som behandler ansøgningen såfremt man er nødsaget til at indhente en tilladelse. Typisk vil sagsbehandlingstiden være ca. 4 uger. Praksis er at der gives tilladelse til erhvervelse af helårsbolig hvis ansøgeren har lovligt ophold i Danmark og skal anvende boligen til helårsbolig. Sørg alting er i orden ved at bruge vores køberrådgivning.

Hvilke oplysninger skal bruges til ansøgningen?

Hvis du har brug for at søge om tilladelse til erhvervelse pga. du ikke kan omfattes af ovenstående regler så skal Civilstyrelsen bruge følgende oplysninger:

  • Købsaftalen
  • Opholdstilladelse for ansøger
  • Erklæring om at ejendommen skal anvendes som ansøgers helårsbolig
  • Oplysning om købers tilknytning til Danmark
  • Evt. kopi af pas

Ord der starter med U

Scroll to Top