Hvad er et privat gældsbrev og gavebrev?

Hvis man låner penge til en person kan man bruge et privat gældsbrev som et juridisk bindende dokument, som kan sikre udlåner at pengene bliver tilbagebetalt. Til gældsbrevet er der ingen formkrav, men jo mere simpelt det er desto større risiko for tvivlspørgsmål om vilkårene.

Privat gældsbrev - Din-Bolighandel

Et privat gældsbrev tinglyses i sig selv ikke, men der kan, hvis man ønsker det, oprettes et pantebrev som man kan tinglyse.

Vi tager en fast pris på kr. 1.950 for et gældsbrev

Bestil

Familielån – rentefrit privat gældsbrev (spar på arveafgiften)

Man kan bruge et rentefrit familielån ved et gældsbrev (også kaldet anfordringslån) til at spare penge på arveafgiften og hjælpe til med f.eks. køb af bolig. Sådan et anfordringslån har dog visse formkrav:

  1. Gældsbrevet udformes og underskrives inden lånet udbetales
  2. Der skal være tale om et reelt gældsforhold
  3. Der skal være et vilkår om, at restgælden kan kræves indfriet med kort varsel (f.eks. 2 uger)
  4. Hvem der lånt beløbet

Man kan afskrive anfordringslånet over en årrække med det tilladte afgiftsfrie gavebeløb. Det er dog meget vigtigt at bemærke, at man ikke kan på forhånd aftale, at et privat gældsbrev skal afdrages med det afgiftsfrie beløb. Hvis man ønsker at nedskrive lånet skal det ske som ud af pludselig gavmildhed.

Det skal bemærkes, at hvis långiver skulle gå bort, så skal restgælden betales til boet, idet lånet forfalder ved dødsfald hos långiver. Denne situation kan der dog tages højde for i et testamente, som der kan læses mere om her.

Det er vigtigt at understrege at dette lån kan benyttes af alle og ikke kun familie, men de fleste af disse låntyper ses dog mellem familie og papirløse par.

Vi tager en fast pris på kr. 1.950 for et familielån.

 

Gavebrev

Der kan frit gives normale fødselsdagsgaver eller julegaver mv. uden at det vil udløse gaveafgift – men skulle man ønske at give større gaver bør man gøre sig bekendt med reglerne om gaveafgift.

Det gør en forskel om du giver gaven til familie eller andre. Du kan læse mere om hvem personkredsen præcis omfatter længere nede ved link til SKAT, f.eks. er det ikke hele din familie som af SKAT betragtes som familie.

For at kunne dokumentere/bevise hvilke vilkår som gaven er givet under bør et gavebrev udformes. Det skal som minimum opbevares af den person som modtager gaven. Gavebrevet bør indeholde beløb, dato, om det er et kontant beløb eller f.eks. nedskrivning af et lån. Gavebrevet skal oprettes før eller på tidspunktet hvor gaven gives. Andre eventuelle vilkår for gaven kan nævnes i gavebrevet.

Vi tager en fast pris på kr. 1.950 for et gavebrev.

Bestil

 

Gaveafgift

For personkredsen af nærtstående skal der betales en gaveafgift med mindre man holder sig under det afgiftsfrie beløb (2021 = 68.700) der bliver reguleret hvert år. Gavemodtagere uden for denne personkreds bliver oftest beskattet højere. De præcise regler og situationer kan ses her på SKATs side om gaveafgift hvor man kan se afgiften ud fra hvem man giver gaven til. Bemærk at det afgiftsfrie beløb også er forskelligt selv inden for personkredsen af nærtstående.

 

Arveforskud

Hvis du ønsker at give et arveforskud kan det gøres under nogenlunde de samme betingelser som når man giver en gave. Du må dog kun give arveforskud til deciderede arvinger, med mindre de er nævnt i et testamente som arvinger. Et arveforskud trækkes fra i arvingens arv den dag arven skal fordeles blandt arvingerne. Kontakt os for at høre om de helt præcise regler.

Hvis man ønsker at give et arveforskud kan man dog udarbejde en decideret arveforskudskontrakt som erstatning for gavebrevet således der ikke kan opstå tvivl om at der er tale om et arveforskud og ikke en gave

Gældsbrev/gavebrev

Skal vi hjælpe med ovenstående i forbindelse med nyt skøde? Så kan du læse mere om skødeskrivning.

Scroll til toppen