AB Forbruger

Almindelige Betingelser for Aftaler om Byggearbejder for Forbrugere, forkortet AB-Forbruger.

Aftalen er blevet til i et samarbejde mellem Dansk Byggeri, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Tekniq og Forbrugerrådet, hvorfor aftalen sikrer såvel bygherres (forbrugerens) og entreprenørens interesser. Aftalen har kunnet anvendes siden d. 1. januar 2010 og er en frivillig aftale – et ”agreed document” – som entreprenør og bygherre kan aftale at bruge ved et byggearbejde.

AB Forbruger betingelser

Betingelserne udgør spillereglerne for byggearbejdet som skal udføres. AB Forbruger gælder således alene, hvis det er aftalt mellem bygherre og entreprenør at bestemmelserne skal gælde for byggearbejdet. Selvom man ved et byggearbejde aftaler at AB Forbruger skal være gældende, skal man huske på at der er tale om nogle standardbestemmelser, hvorfor det anbefales at der også udarbejdes en kontrakt (oftest en totalentreprisekontrakt) som eksempelvis beskriver arbejdet nærmere, pris og slutdato for byggeriet.

Ord der starter med A

Scroll to Top