Allonge

En allonge er et tillæg eller en tilføjelse til en skriftlig aftale. I forbindelse med boligkøb kan man eksempelvis udarbejde en allonge til købsaftalen, som ændrer, udvider eller præciserer handlens vilkår. Det kunne fx være en ændring af købesummen, overtagelsesdagen eller andre særlige aftaler, som er blevet indgået mellem køber og sælger efter købsaftalens underskrift.

Hvad betyder allonge?

Ordet allonge er af fransk oprindelse og betyder direkte oversat: ’forlænge’.

Tillæg til købsaftale

Købsaftalen er et afgørende dokument i forbindelse med en bolighandel, og samtlige vilkår for købet bør fremgå af købsaftalen. Hvis parterne, efter handlen er indgået, bliver enige om at ændre ét eller flere vilkår i handlen, kan det ske ved et tillæg – en allonge – til købsaftalen. Allongen skal være underskrevet af begge parter. Vi anbefaler, at du søger råd og vejledning hos en køberrådgiver i forbindelse med købsaftalen. Læs mere om køberrådgivning.

Allonge til tilstandsrapport

Boligens tilstandsrapport kunne også tidligere være suppleret af en allonge. Tilstandsrapporter udarbejdet d. 01.10.2020 og senere bliver dog i stedet revideret, når der skal tilføjes eller korrigeres oplysninger i tilstandsrapporten. Det kan fx være, hvis sælger udbedrer evt. anmærkninger inden for tilstandsrapportens gyldighedsperiode, som er på 6 måneder. Den tidligere allonge og nu revideringerne er en del af tilstandsrapporten og er derfor omfattet af huseftersynet.

Hvornår er det vigtigt at tilføje en allonge/få revideret tilstandsrapporten?

Når en tilstandsrapport er udarbejdet og indberettet til sekretariatet for huseftersyn, er den gældende og kan ikke trækkes tilbage. Hvis sælger udbedrer eventuelle skader påpeget i tilstandsrapporten, bør disse udbedringer indføres i tilstandsrapporten for at være omfattet af ejerskifteforsikringen. Derfor skal eventuelle ændringer og forbedringer tilføjes med en allonge/revision af rapporten. 

Hvem reviderer/tilføjer en allonge til tilstandsrapporten efter udbedring af skader?

Allongen/revideringen tilføjes af den byggesagkyndige, når han/hun har besigtiget udbedringen. Det er en god og billig metode ved mindre forbedringer. Ved forbedringer af større omfang anbefaler vi, at du får udarbejdet en ny tilstandsrapport. Læs mere om tilstandsrapport og byggeteknisk gennemgang

Allonge til lejekontrakt

I forbindelse med udlejning af boliger kan man også udarbejde en allonge som et tillæg til lejekontrakten, som skal accepteres af både udlejer og lejer med en underskrift. En allonge kan således bruges til at definere ændringer i lejeaftalen eller uddybe vilkår, som allerede er aftalt. En allonge er et separat tillæg til selve lejekontrakten, og skal derfor også følge lejelovens og boligreguleringslovens bestemmelser. Læs mere om lejekontrakter.

Ord der starter med A

Scroll to Top