Andelsbolig

I en andelsbolig vil det være andelsboligforeningen som både ejer og driver ejendommen. Som andelsboligejer, vil du blive “andelshaver” og have brugsret til boligen i den fælles ejendom og samtidig vil du eje en del af fællesformuen i foreningen.

Alt det praktiske kan foreningen stå for selv, men ofte vil der også være en administrator der f.eks. kan stå for papirarbejdet eller sågar vedligeholdelse på vegne af foreningen. De vil typisk opkræve diverse gebyrer ved ejerskifte så det skal du være opmærksom på.

Ved køb af andelsbolig er det vigtigt at sætte sig ind i foreningen man “køber sig ind i”, både ift. vedtægter, husorden og ikke mindst økonomi. Der kan fx være særlige regler i forhold til, om du må leje din lejlighed ud eller blot må udleje et værelse.

Ord der starter med A

Scroll to Top