Bodelingsoverenskomst

Bodelingsoverenskomst. Ved skilsmisse eller separation udarbejdes der ofte et dokument der indeholder en oversigt over gæld og værdier (aktiver og passiver). Dokumentet vil typisk også indeholde oplysning om hvad der skal med evt. ejendomme parterne ejer.

Der er ingen lovkrav om at der skal udarbejdes en bodeling ifm. skilsmisse eller separation – enkelte banker kræver det dog.

Overdragelse af ejendom ifm. bodeling

Når en eller flere ejendomme skal overdrages til den ene part laver man et skilsmisseskøde som vi kan hjælpe med for kun kr. 1.500. Læs mere om skøde ved skilsmisse eller samlivsophør. Læs mere om samlivsophør generelt.

Udarbejdelse af bodeling

Din-Bolighandel har valgt ikke at fokusere på udarbejdelse af deciderede bodelingsdokumenter, kun selve bodelingsskødet. Hvis i har behov for at få udarbejdet en bodeling kan vi kun anbefale at kontakte kompetent bistand hertil. Vi anbefaler aldrig brug af “dokument skabeloner” idet de indebærer for stor risiko hvis der ikke følger rådgivning med.

Hvis man ikke ønsker at bruge penge på rådgivning omkring bodelingen kan man lave den selv og sørge for at skrive ned præcis hvad man har aftalt så der ikke er tvivl om hvad der menes. Det vil være fordelagtigt at vi bodelingen signeret af parterne samt 2 vitterlighedsvidner.

Ord der starter med B

Scroll to Top