Bankgaranti

En bankgaranti udarbejdes sædvanligvis såfremt der er et stykke tid fra købsaftalens underskriftsdato til overtagelsesdagen. Der er i købsaftalen oftest aftalt en frist for bankgarantiens fremsendelse på 5-10 hverdage efter købsaftalens underskrift. Banker vil typisk have svært ved at nå en frist på kun 5 dage.

Hvad betyder bankgarantien i en bolighandel?

Bankgarantien ligger til sikkerhed for at sælger/sælgers bank vil modtage en kontant deponering af købesummen, iht. købsaftalens vilkår. Dette vil sædvanligvis være, at købesummen deponeres på overtagelsesdagen på en lukket konto i sælgers bank.

Er der kort tid til overtagelse af din ejendom i din bolighandel?

Såfremt der i stedet er kort tid til datoen for at boligen overdrages fra parternes underskrift af købsaftalen vil der sædvanligvis i stedet ske en kontant deponering med det samme, idet udgiften for en evt. tidlig kontant deponering oftest vil være mindre end udgiften til en bankgaranti.

Hvad koster en bankgaranti?

Du bør altid undersøge med din bankforbindelse hvad de tager for at stille en bankgaranti da dette vil svinge fra bank til bank. Som angivet ovenfor så kan der være penge at spare hvis der er kort tid til overtagelse og hvis sælger vil acceptere at der i stedet deponeres direkte på f.eks. overtagelsesdagen. Få evt. dette med i købsaftalen hvis du allerede der ved at der vil være kort tid til overtagelse.

Ord der starter med B

Scroll to Top