Køberrådgivning

En køberrådgivning indeholder rådgivning for køber om de juridiske vilkår i handlen, herunder en gennemgang af købsaftalens bestemmelser og forbehold samt handlens bilag i øvrigt, for at tilsikre at køber gøres opmærksom på alle ejendommens forhold. Såfremt køber efter rådgivningen ønsker afklaring eller specificering af evt. yderligere forhold i handlen, udarbejder købers rådgiver et tillæg til købsaftalen som oftest kaldes en forbeholdsskrivelse. Således tilsikres køber at evt. uafklarede forhold tillige afklares inden handlen kan betragtes som værende endelig og ejendommen overdrages til køber.

Rådgivning ved køb af bolig omfatter også rådgivning og vejledning i signering af skøde, samt evt. øvrige praktiske detaljer forud for overtagelsesdagen samt tilsikring af at handlens vilkår er opfyldt førend købesummen frigives til sælger.

Ord der starter med K

Scroll to Top