A

Almindelige Betingelser for Aftaler om Byggearbejder for Forbrugere, forkortet AB-Forbruger.

Aftalen er blevet til i et samarbejde mellem Dansk Byggeri, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Tekniq og Forbrugerrådet, hvorfor aftalen sikrer såvel bygherres (forbrugerens) og entreprenørens interesser. Aftalen har kunnet anvendes siden d. 1. januar 2010 og er en frivillig aftale – et ”agreed document” – som entreprenør og bygherre kan aftale at bruge ved et byggearbejde.

AB Forbruger betingelser

Betingelserne udgør spillereglerne for byggearbejdet som skal udføres. AB Forbruger gælder således alene, hvis det er aftalt mellem bygherre og entreprenør at bestemmelserne skal gælde for byggearbejdet. Selvom man ved et byggearbejde aftaler at AB Forbruger skal være gældende, skal man huske på at der er tale om nogle standardbestemmelser, hvorfor det anbefales at der også udarbejdes en kontrakt (oftest en totalentreprisekontrakt) som eksempelvis beskriver arbejdet nærmere, pris og slutdato for byggeriet.

Adkomst

At få adkomst på en ejendom, betyder at du juridisk har ret til ejendommen som ny ejer. Du får adkomst til ejendommen ved tinglyst skøde, der også kaldes et adkomstdokument.

Advokat forbehold

Advokat forbehold eller mere korrekt rådgiver forbehold gør at hvis vi som din rådgiver finder noget i handlens dokumenter som gør at du ønsker at træde tilbage fra handlen, kan du gøre dette uden omkostninger. Det skal dog ske inden udløb af indsigelsesfristen iht. forbeholdet, som typisk er 4-6 hverdage fra din og sælgers underskrift af købsaftalen. Du har herudover altid din sædvanlige fortrydelsesret som forbruger. Læs mere om fortrydelsesfrist.

Allonge

En allonge er et tillæg til en aftale. Der kan eksempelvis udarbejdes allonger til købsaftalen som ændrer, udvider eller præciserer handlens vilkår ud over det i købsaftalen aftalte, herunder evt. ændring af købesummen, overtagelsesdagen eller andre særlige aftaler som måtte indgås mellem køber og sælger efter købsaftalens underskrift.
Der udarbejdes tillige allonge til tilstandsrapporter, såfremt sælger udbedrer evt. anmærkninger inden for tilstandsrapportens gyldighedsperiode. Læs mere om tilstandsrapport.

Anmærkningsfrit skøde

Et anmærkningsfrit skøde foreligger når sælgers evt. tidligere tinglyste lån i ejendommen og servitutter der ikke skal overtages af dig som køber, aflyses af pengeinstituttet/sælgers rådgiver og tingbogen herefter alene indeholder registrering om de lån du som ny ejer har optaget/overtaget i ejendommen.

Auktionsskøde

Et auktionsskøde tinglyses som adkomst når ejendommen er erhvervet på tvangsauktion, eller erhverver på en tvangsauktion videretransporterer sin ret til at opnå auktionsskøde, ved udarbejdelse af transportskøde til ny ejer.

Ord der starter med A

Scroll to Top